Menú

Responsabilitat social corporativa


Responsables amb el medi

Actuem de forma ètica amb l’objectiu de ser més sostenibles i d’afegir valor social a les nostres activitats tot garantint-ne un impacte mínim.

Els nostres compromisos
Responsabilitat social corporativa
 • Control de les emissions i consums mitjançant lectures diàries.Circulo
 • Utilització de envasos a granel per disminuir la generació de residus.Circulo
 • Recollida d'aliments i entrega al banc d'alimentsCirculo
 • Reducció contribució a l'escalfament global. Consumim electricitat lliure de CO₂ i eliminació del gas R22.Circulo
 • Col·laborem amb Respira a la plantació de 50 arbres cada 18 mesos, estalviant 1.665 t de CO₂/any.Circulo
 • Auditoria energètica per reduir i optimitzar els consums d'energia. Circulo
 • Fomentem la mobilitat sostenible mitjançant l'ús de bicicletes i de vehicles elèctrics.Circulo
 • Aprofitament de l'entorn digital per reduir recursos.Circulo
Responsabilitat social corporativa
Responsabilitat social corporativa
 • CirculoReciclatge de residus simples i complexos (oli de cuina, tinta, cartutxos...).
 • CirculoCertificat Mediambiental ISO 14.001 Certificats d'emissions per establiment.
 • CirculoSubstitució d'equips de generació tèrmics poc eficients per equips d'última tecnologia.
 • CirculoSistemes automatitzats:
  • Dosificació productes de les piscines
  • Control del temps de reg
  • Sectorització de zones tèrmiques de confort
  • Control d'il·luminació mitjançant sensors
 • CirculoReducció de pèrdues energètiques Millora contínua de l'estanquitat dels nostres edificis aïllant i optimitzant circuits de calefacció i aigua calenta sanitària.
 • CirculoGestió del cicle de l'aigua amb dispositius de baix consum i monitorització regular. Màxim aprofitament de les fonts pròpies i naturals.
 • CirculoCertificat Biosphere del Responsible Tourism Institute.